Formulär för registrering av flyttärende

Logotyp
Hej!

Här kan du beställa flytt av fiberjack i din fastighet. Du kan även beställa flytt av övriga teleanläggningar, så som ledningar, stolpar, skåp och fiberöverlämningspunkter.

Observera:
Vilken typ av kund är du?

Logotyp med text
Kontaktuppgifter
Telefonnr: 031-3108105
E-post: natandring.tns@transtema.com
Öppettider: Vardagar 08:00-16:00